JAN NOWAK, 54 lat
Raport pełny o osobie
 
- INFORMACJE OGÓLNE
DANE OSOBY
Imię: JAN
Nazwisko: NOWAK
Pesel: 59123101234
Data urodzenia: 31.12.1959 (54 lat)
Płeć: Mężczyzna
POWIAZANIA OSOBY
Liczba powiązań kapitałowych: 7 firm
Ostatnia zmiana w powiązaniach kapitałowych: 03.10.2012
Liczba powiązań osobowych: 4 firm
Ostatnia zmiana w powiązaniach osobowych: 31.05.2010
INNE POWIAZANIA
Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w: ABC POLSKA SP. Z O.O.
DEF SP. Z O.O.
GHI SP. Z O.O.
JKL SP. Z O.O.
NMO SP. Z O.O.
PQR SP. Z O.O.
XYZ SP. J.
Osoby współwystępujące w KRS w przeszłości działały w: DEF SP. Z O.O.
GHI SP. Z O.O.
NMO SP. Z O.O.
STW S.A.
XYZ SP. J.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE- KRS
Obecne funkcje tej osoby wg. KRS to: Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz − ABC POLSKA SP. Z O.O.
Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz − DEF SP. Z O.O.
Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz PREZES ZARZĄDU − GHI SP. Z O.O.
Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz − JKL SP. Z O.O.
Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz PREZES ZARZĄDU − PQR SP. Z O.O.
Pierwszy wpis do KRS tej osoby z datą: 25.07.2001
Pierwsza funkcja tej osoby wg. KRS to: Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz
Prowadzi lub prowadził działalność w województwach: , LUBELSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE - BRANŻE
Prowadzi lub prowadził działalność w branżach: 4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO,
2521Z - PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA,
1721Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY,
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO,
2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU,
2320Z - PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH,
2829Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
- POWIĄZANIA KAPITAŁOWE    Powiazania kapitałowe informują o ilości udziałów / akcji osoby / firmy X w poszczególnych firmach.
+ ABC POLSKA SP. Z O.O.
39-300 MIELEC
(KRS 0000000099; NIP 817-218-86-29)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Dotyczy Ilość Udziałów Wartośc Udziałów
22.08.2008 Został Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 70 35 000,00
 
Osoby współwystepujące w firmie ABC POLSKA SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni) x x x x x x
x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni) x x x x x x
x x x x x x x x (x x x x x) x x x − x x x (x  dni) x x x x x x
 
Dane finansowe 2008 − 2010:
Rok201020092008
Przychody nettox x xx x x
Dynamika przychodówx x %
Zysk nettox x xx x x x x
Dynamika zysku netto
 
 
 
 
 
+ DEF SP. Z O.O.
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA
(KRS 0000000098; NIP 817-216-75-61)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Dotyczy Ilość Udziałów Wartośc Udziałów
16.06.2010 Został Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 15 7 500,00
03.10.2012 Zmieniono wartość udziałów 70 35 000,00
 
Osoby współwystepujące w firmie DEF SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
x x x x x x x x (x x x x) x x x − x x x (x  dni) x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni)
x x x x  x x x x x x x x x x x x x
x x x x  x x x x x (x x x x) x x x − x x x (x  dni) x x x x x x
x x x x x x x (x x x x x) x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni)
 
Dane finansowe 2008 − 2010:
Rok201020092008
Przychody nettox x xx x xx x x
Dynamika przychodówx x %x x %
Zysk nettox x xx x x x x
Dynamika zysku netto %
 
 
 
 
 
+ GHI SP. Z O.O.
25-901 CEDZYNA
(KRS 0000000097; NIP 664-197-28-11)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Dotyczy Ilość Udziałów Wartośc Udziałów
29.12.2003 Został Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 39 48 750,00
 
Osoby współwystepujące w firmie GHI SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
x x x x  x x x x x (x x x x) x x x − x x x (x  dni) x x x x x
x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x (x x x x x) x x x − x x x (x  dni) x x x x
 
Dane finansowe 2005 − 2009:
Rok20092008200720062005
Przychody nettox x x x x x x x x
Dynamika przychodówx  %x x %
Zysk nettox x xx x xx x x
Dynamika zysku netto % %
 
 
 
 
 
+ JKL SP. Z O.O.
20-258 ŚWIDNICA
(KRS 0000000096; NIP 712-291-69-48)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Dotyczy Ilość Udziałów Wartośc Udziałów
16.11.2005 Został Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 800 400 000,00
 
Osoby współwystepujące w firmie JKL SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni) x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x  x x x x x x x x − x x x (x  dni) x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni) x x x x
x x x x x x x x x x x x
 
Dane finansowe 2006:
Rok2006
Przychody nettox x x
Dynamika przychodów
Zysk nettox x x 
Dynamika zysku netto
 
 
 
 
Ogłoszenia z monitora sądowego i gospodarczego (MSIG): (2 szt.)
Monitor Data publikacji Pozycja Kategoria Podkategoria Ogłoszenia
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 
+ NMO SP. Z O.O.
27-200 STARACHOWICE BŁOTNA 6
(KRS 0000000095; NIP 664-184-11-01)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Dotyczy Ilość Udziałów Wartośc Udziałów
24.02.2004 Został Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 170 85 000,00
11.03.2005 Przestał być Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 170 85 000,00
 
Osoby współwystepujące w firmie NMO SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
x x x x x x x (x x x x x) x x x − x x x (x  dni)
x x x x  x x x x (x x x x )
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni)
x x x x x x x x x x x (x x x x x x x ) x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x (x x x ) x x x x
x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni) x x x x
x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 
Dane finansowe 2005 − 2007:
Rok200720062005
Przychody nettox x x x x x 
Dynamika przychodów
Zysk nettox x xx x x
Dynamika zysku netto
 
 
Wygrane przetargi: (2 szt.)
 x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wartośćx x x PLN
Zamawiającyx x x x x x x x x x x x x x , tel.: x x x, faks: x x x, e-mail: x x x x x
Opisx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 
 x x x
x x x x x x x x x x
Wartośćx x x  PLN
Zamawiającyx x x x x x x x x x x x x x x x x x, tel.: x x x x x x x , e-mail: x x x x
Opisx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 
 
 
 
+ PQR SP. Z O.O.
39-218 STRASZĘCIN 8
(KRS 0000000094; NIP 671-288-62-87)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Dotyczy Ilość Udziałów Wartośc Udziałów
07.04.2006 Został Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz 25 25 000,00
 
Osoby współwystepujące w firmie PQR SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni) x x x x
 
Dane finansowe 2007 − 2011:
Rok20112010200920082007
Przychody nettox x x x x x x x x x x x x x x 
Dynamika przychodówx x %x x %x x %x x %
Zysk nettox x x x x x x x xx x x x x x 
Dynamika zysku netto
 
 
 
 
 
+ XYZ SP. J.
26-006 RUDKI TRAMWAJOWA
(KRS 0000000092; NIP 664-111-88-11)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Dotyczy Ilość Udziałów Wartośc Udziałów
25.07.2001 Został Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz    
02.09.2009 Przestał być Udziałowiec / Wspólnik / Akcjonariusz    
 
Osoby współwystepujące w firmie XYZ SP. J. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni) x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni)
x x x x x x x x x x x
x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni) x x x
 
Dane finansowe 2006 − 2010:
Rok20102009200820072006
Przychody nettox x x x x x x x x x x x 
Dynamika przychodówx x %x x %
Zysk nettox x xx x xx x xx x x
Dynamika zysku netto % %
 
 
Wygrane przetargi: (3 szt.)
 x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wartośćx x x PLN
Zamawiającyx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x, tel.: x x x , e-mail: x x x x x x 
Opisx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 
 x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wartośćx x x PLN
Zamawiającyx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x , tel.: x x x , faks: x x x , e-mail: x x x x 
Opisx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 
 x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wartośćx x x PLN
Zamawiającyx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x , tel.: x x x , faks: x x x , e-mail: x x x x 
Opisx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 
 
 
 
- POWIĄZANIA OSOBOWE    Powiązania osobowe informują, w jakich firmach osoba X wystąpiła w składzie zarzadów, rad nadzorczych, prokurentów, likwidatorów, syndyków.
+ GHI SP. Z O.O.
25-901 CEDZYNA
(KRS 0000000097; NIP 664-197-28-11)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Stanowisko/Funkcja
29.12.2003 Powołano PREZES (Zarząd)
16.11.2004 Zmieniono WICEPREZES ZARZĄDU (Zarząd)
17.03.2008 Zmieniono PREZES ZARZĄDU (Zarząd)
 
Osoby współwystepujące w firmie GHI SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
x x x x  x x x x x (x x x x) x x x − x x x (x  dni) x x x x x
x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x (x x x x x) x x x − x x x (x  dni) x x x x
 
Dane finansowe 2005 − 2009:
Rok20092008200720062005
Przychody nettox x x x x x x x x
Dynamika przychodówx  %x x %
Zysk nettox x xx x xx x x
Dynamika zysku nettox x %x x %
 
 
 
 
 
+ PQR SP. Z O.O.
39-218 STRASZĘCIN 8
(KRS 0000000094; NIP 671-288-62-87)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Stanowisko/Funkcja
07.04.2006 Powołano PREZES ZARZĄDU (Zarząd)
 
Osoby współwystepujące w firmie PQR SP. Z O.O. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni) x x x x
 
Dane finansowe 2007 − 2011:
Rok20112010200920082007
Przychody nettox x x x x x x x x x x x x x x 
Dynamika przychodówx x %x x %x x %x x %
Zysk nettox x x x x x x x xx x x x x x 
Dynamika zysku netto
 
 
 
 
 
+ STW S.A.
26-120 SOŁTYKÓW
(KRS 0000000093; NIP 663-147-15-81)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Stanowisko/Funkcja
30.05.2003 Powołano CZŁONEK (Rada Nadzorcza)
27.03.2008 Odwołano CZŁONEK (Rada Nadzorcza)
 
Osoby współwystepujące w firmie STW S.A. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x
x x x  x x x x x x x x − x x x (x  dni) x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x  x x x x (x x) x x x − x x x (x  dni)
x x x x x x x x x x x (x x x x) x x
x x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni)
x x x x  x x x x x x x x x x − x x x (x  dni)
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x (x x) x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x
x x x x
x x x x  x x x x x x x x x x
x x x x
x x x x x x x x x
x x x x  x x x x x (x x x x) x x
x x x x x x x x x x x x x
 
Dane finansowe 2006 − 2007:
Rok20072006
Przychody nettox x xx x x
Dynamika przychodów
Zysk nettox x xx x x x
Dynamika zysku netto
 
 
 
 
Ogłoszenia z monitora sądowego i gospodarczego (MSIG): (2 szt.)
Monitor Data publikacji Pozycja Kategoria Podkategoria Ogłoszenia
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 
+ XYZ SP. J.
26-006 RUDKI TRAMWAJOWA
(KRS 0000000092; NIP 664-111-88-11)
 
Historia zdarzeń dla JAN NOWAK:
Data Rodzaj zdarzenia Stanowisko/Funkcja
25.07.2001 Powołano (Zarząd)
31.05.2010 Odwołano (Zarząd)
 
Osoby współwystepujące w firmie XYZ SP. J. wraz z JAN NOWAK:
Nazwsko Imiona Wiek Stanowisko / Funkcja Okres współwystępowania Obecnie występuje w firmach
x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni) x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni)
x x x x x x x x x x x
x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x − x x x (x  dni) x x x
 
Dane finansowe 2006 − 2010:
Rok20102009200820072006
Przychody nettox x x x x x x x x x x x 
Dynamika przychodówx x %x x %
Zysk nettox x xx x xx x xx x x
Dynamika zysku nettox x %x x %
 
 
Wygrane przetargi: (3 szt.)
 x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wartośćx x x PLN
Zamawiającyx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x, tel.: x x x , e-mail: x x x x x x 
Opisx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 
 x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wartośćx x x PLN
Zamawiającyx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x , tel.: x x x , faks: x x x , e-mail: x x x x 
Opisx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 
 x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wartośćx x x PLN
Zamawiającyx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x , tel.: x x x , faks: x x x , e-mail: x x x x 
Opisx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 
 
 
 


Raport wygenerowano   01.05.2024 23:00     (ważny do dnia: 30.07.2024 − 90 dni)