Global Information Network
Info Veriti - polityka ochrony danych

Globalna polityka ochrony danych Info Veriti

Info Veriti posiada najbardziej zaawansowane narzędzia do ochrony informacji zabezpieczające również dane po stronie klienta. Zapewnienie szyfrowanego dostępu z jednego tylko komputera naszego klienta zabezpiecza przed dostępem do danych przez osoby nieupoważnione. Info Veriti jako jedyna firma zapewnia klientom ochronę nie tylko z użyciem hasła i nazwy użytkownika, ale również poprzez zabezpieczenie przed próbami zalogowania się do systemu z innego komputera niż zdefiniowany przez naszego klienta. Zapewnia to maksymalną ochronę.

Jako lider w branży informacji gospodarczej stosujemy procedury ochrony danych. Jednym z widocznych elementów, który wyróżnia nas na tle całej branży jest m. in. przygotowanie do wdrożenia norm ISO 9002, które dodatkowo wspierają poprawne działanie systemów.

Jakość danych
Priorytetem w naszych działaniach była najwyższa jakość danych. Dostarczane dane są zawsze najwyższej jakości i zbierane są z zachowaniem maksymalnej zawodowej staranności. Podwójne mechanizmy autoryzujące pozwalają na krzyżową kontrolę. Obecność w strukturach Info Veriti Działu Kontroli Wewnętrznej zapewnia permanentne sprawdzanie naszych wewnętrznych działań w celu zapewniania pełnej ich zgodności z naszymi procedurami.

Ochrona danych w Internecie
Info Veriti dostarcza informacje gospodarcze w najszybszy i najtańszy możliwy sposób. Potwierdzeniem tego są badania jednoznacznie wskazujące na najwyższą wartość dodaną jaką oferuje serwis internetowy Info Veriti. Swobodny przepływ informacji musi iść w parze z zapewnieniem maksymalnej ochrony.

Wykorzystanie technologii cookie
Serwis wykorzystuje w ograniczony sposób technologię cookie dla zapewnienia dodatkowej personalizacji Państwa ustawień oraz dla zapewnienia dodatkowej ochrony. Zakres wykorzystania cookie został ograniczony do minimum.

Zapewnienie poufności
Info Veriti oraz jej autoryzowani przedstawiciele i partnerzy stosują środki techniczne, fizyczne i administracyjne, zapewniające ochronę przed nieuprawnionym dostępem do informacji.

Procedura reklamacyjna
W przypadku zgłoszenia nam ewentualnego błędu w raporcie, podejmujemy natychmiastowe kroki służące wyjaśnieniu i skorygowaniu błędnej informacji.

Info Veriti - źródła informacji
Info Veriti wykorzystuje wyłącznie legalne, potwierdzone źródła informacji. Poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technik przetwarzania informacji nasi klienci jako jedyni posiadają najpełniejsza informację o interesujących ją firmach lub/i osobach.