Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 1 024 286 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Warmińsko-mazurskie

: 20 671 firm

Miejscowo¶ę

 

Lidzbark warmiński

: 203 firm (0,98% pokrycia)

Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Lp Firma
201. ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
202. ZUG INSTAL
203. ZWI”ZEK PPRACODAWCÓW - CECH RZEMIOS£ RÓÆNYCH
Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9  

Województwa:
Dolno¶l±skie (85 795 firm) Kujawsko-pomorskie (35 343 firm)
Lubelskie (34 080 firm) Lubuskie (20 653 firm)
³ódzkie (47 588 firm) Ma³opolskie (88 837 firm)
Mazowieckie (306 888 firm) Opolskie (16 347 firm)
Podkarpackie (33 971 firm) Podlaskie (18 811 firm)
Pomorskie (63 104 firm) ¶l±skie (99 374 firm)
¶wiźtokrzyskie (16 674 firm) Warmińsko-mazurskie (20 671 firm)
Wielkopolskie (99 875 firm) Zachodniopomorskie (36 275 firm)